Политика на поверителност

Поверителност на данните

Предоставените от клиентите лични данни на Tafedim.bg (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използувани единствено и само във връзка и нуждите на договорните отношения на страните и в обслужването ви като:

– клиент – за обработка и доставка на поръчката;
– осъществяването на връзка с вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (чийто абонамент можете да отмените по всяко време);
– спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни; 

Tafedim.bg се задължава да не предоставя личните ви данни под никаква форма на трети лица нито да ги използува за различни от горепосочените цели.

Проблеми при изпълнение на поръчката

Възможни проблеми при осъществяване на поръчката:

– Един или повече от поръчаните артикули не е наличен: при такива обстоятелства ние ще се свърже с вас във възможно най-кратки срокове;
– Адресът за доставка/плащане е непълен или погрешен;
– Погрешен телефон за връзка с клиента;

В случай на проблеми при доставката по причина на Тафедим, ние носим отговорност за всички възникнали допълнителни разходи. Клиентът покрива допълнителните разходи, в случай че той е отговорен за възникването им. .

Отказ от поръчка

Потребителя има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. 
Това може да се извърши чрез куриерска фирма Econt и да се върне обратно на изпратения адрес. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране. 

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Тафедим се ангажира той да бъде подменен или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ.